Thông số chi tiết và cách đấu nối thiết bị với tủ GST

Thông số chi tiết và cách đấu nối thiết bị với tủ GST

Tủ báo cháy địa chỉ GST-100

– Quản lý tối đa 8 zone.

– Kết nối theo kiểu mạch vòng Class A cho phép kết nối tối đa 128 thiết bị địa chỉ.

– 3 relay ngõ ra là ngõ ra âm thanh SOUNDER OUTPUT (R+ and R-), ngõ ra báo động (ALARM OUTPUT), ngõ ra báo lỗi (FAULT OUTPUT).

– Điện áp ngõ vào: 230V AC +10%-15%

– Tần số hoạt động: 50Hz

– Dòng điện ngõ vào: 0.2A

– Cầu chỉ bảo vệ: 2A

– Tổng dung lượng Ác quy: 24V/7Ah

LOOP OUT (+, -): Phân cực khi thiết bị kết nối với tủ FACP.

LOOP IN (+, -): Phân cực khi thiết bị kết nối với tủ FACP.

SOUNDER OUTPUT (R+, R-): Ngõ ra âm thanh dùng cho chuông, đèn..

– Điện áp ngõ ra: 21VDC ~27VDC.

– Dòng ngõ ra: 0~500mA.

– Điện trở cuối giám sát cuối tuyến: 4.7K.

ALARM OUTPUT (NC,COM, NO): Ngõ ra báo động

– Thông số chi tiết: 24VDC @1.0A.

FAULT OUTPUT (NC, COM, NO): Ngõ ra báo lỗi

– Thông số chi tiết: 24VDC @1.0A.

TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ GST-200-2/1/2

– Có thể điều khiển 30 zone.

– Loop đầu tiên có thể kết nối lên tới 235 thiết bị và loop thứ 2 có thể kết nối tới 142 thiết bị.

– Điện áp ngõ vào: 220V/230VAC+10%-15%.

– Tấn số hoạt động: 50Hz/60Hz.

– Dòng ngõ vào: 0.5A.

– Cầu chỉ bảo vệ: 2A .

LOOP OUT (+): Phân cực ngõ ra kết nối với thiết bị.

LOOP IN (+): Phân cực ngõ vào kết nối với thiết bị.

– Điện áp ngõ ra: 21V~27V pulse.

– Dòng điện ngõ ra: 0mA~300mA.

FIRE ALARM OUTPUT (+, -): Ngõ ra báo động

– Điện áp ngõ ra: 21VDC ~27VDC.

– Dòng điện ngõ ra: 0mA~500mA.

– Điện trở giám sát cuối tuyến: 4.7kΩ.

F.P.E. OUTPUT (+, -): Ngõ ra bảo vệ thiết bị báo cháy

– Điện áp ngõ ra: 21VDC ~27VDC.

– Dòng điện ngõ ra: 0mA~500mA.

– Điện trở giám sát cuối tuyến: 4.7kΩ.

SOUNDER CIRCUIT OUTPUT (+, -): Ngõ ra âm thanh

– Điện áp ngõ ra: 21VDC ~27VDC.

– Dòng điện ngõ ra: 0mA~500mA.

– Điện trở giám sát cuối tuyến: 4.7kΩ.

FAULT OUTPUT (NC, COM, NO): Ngõ ra báo lỗi

– Thông số kỹ thuật: 24VDC @1.0A.

– Khi báo lỗi, tiếp điểm NC và COM sẽ mở ra, tiếp điểm NO và COM sẽ đóng lại.

Trả lời

Main Menu