Kí hiệu thiết bị báo cháy trên bản vẽ

Sơ đồ nguyên lí hệ thống báo cháy

Diễn giải kí hiệu thiết bị báo cháy trên bản vẽ

– Trong bản vẽ hệ thống báo cháy sẽ có nhiều kí hiệu khác nhau tùy theo người thiết kế tuy nhiên chỉ có một số kí hiệu là không giống nhau còn lại đa số là giống nhau.

Trên đây là một số kí hiệu trong bản vẽ báo cháy.

Trả lời

Main Menu