Kí hiệu thiết bị báo cháy trên bản vẽ

Kí hiệu thiết bị báo cháy trên bản vẽ

Sơ đồ nguyên lí hệ thống báo cháy

Sơ đồ nguyên lí hệ thống báo cháy

Kí hiệu thiết bị báo cháy trên bản vẽ

– Trong bản vẽ hệ thống báo cháy sẽ có nhiều kí hiệu khác nhau tùy theo người thiết kế tuy nhiên chỉ có một số kí hiệu là không giống nhau còn lại đa số là giống nhau.


Modun điều khiển van tàn ngập

Modun điều khiển van tàn ngập


Modun điều khiển hệ thống tàn ngập

Modun điều khiển hệ thống tàn ngập


Modun điều khiển hệ thống gas

Modun điều khiển hệ thống gas


Modun điều khiển quạt cao áp cầu thang

Modun điều khiển quạt cao áp cầu thang


Modun điều khiển dừng máy biến áp

Modun điều khiển dừng máy biến áp


Modun điều khiển quạt hút khói

Modun điều khiển quạt hút khói


Modun điều khiển thang máy

Modun điều khiển thang máy


Modun điều khiển hệ thống khí Nitrogen

Modun điều khiển hệ thống khí NitrogenModun giám sát mực nước

Modun giám sát mực nước


Modun giám sát công tắc dòng chảy

Modun giám sát công tắc dòng chảy


Modun giám sát máy bơm chữa cháy

Modun giám sát máy bơm chữa cháy


Modun giám sát máy bộ nguồn chữa cháy

Modun giám sát máy bộ nguồn chữa cháy


Modun giám sát

Modun giám sát


Modun cách li ngắn mạch

Modun cách li ngắn mạch


Modun điều khiển

Modun điều khiển


Nút nhấn báo cháy

Nút nhấn báo cháy


Trên đây là một số kí hiệu trong bản vẽ báo cháy.

Trả lời

Main Menu