Các bước bảo trì một hệ thống báo cháy thống thường

Phương án thi công bảo trì hệ thông báo cháy

 1. Hệ thống báo cháy bao gồm
 • Trung tâm báo cháy.
 • Đầu báo khói.
 • Đầu báo nhiệt.
 • Chuông báo cháy.
 • Nút nhấn báo cháy.

Bảo trì hệ thống gồm các bước sau

 1. Trung tâm báo cháy
 • Ngắt nguồn vệ sinh trung tâm báo cháy.
 • Kiểm tra kết nối tới các thiết bị.
 • Kiểm tra bộ lưu điện ác quy..
 • Kiểm tra thử các chức năng của tủ.
 • Xác định tình trạng thiết bị.

 1. Đầu báo khói
 • Tháo đầu báo khói xuống.
 • Dùng cọ và nước rửa kiếng Vệ sinh đầu báo khói bên trong và bên ngoài buồng khói.
 • Lau sạch các bụi bẩn đọng lại bên trong đầu báo khói.
 • Lắp đầu báo lên kiểm tra thử đầu báo khói.
 • Xác định tình trạng thiết bị.
 1. Đầu báo nhiệt
 • Tháo đầu báo khói xuống Vệ sinh sạch sẽ.
 • Lâp đầu báo lên và kiểm tra chạy thử.
 • Xác định tình trạng thiết bị.
 1. Chuông báo cháy
 • Vệ sinh chuông báo cháy lau sạch bụi bẩn.
 • Kiểm tra chạy thủ chuông.
 • Xác định tình trạng thiết bị.
 1. Nút nhấn báo cháy
 • Vệ sinh nút nhấn báo cháy.
 • Kiểm tra chạy thủ nút nhấn.
 • Xác định tình trạng thiết bị.

Lưu Ý :

 • Thời gian bảo trì trong vòng 2 ngày.
 • Chưa bao gồm chi phí thay thế thiết bị hư hỏng phát sinh.

Trả lời

Main Menu