Các bước bảo trì một hệ thống báo cháy thống thường

Phương án thi công bảo trì hệ thông báo cháy

  1. Hệ thống báo cháy bao gồm
  • Trung tâm báo cháy.
  • Đầu báo khói.
  • Đầu báo nhiệt.
  • Chuông báo cháy.
  • Nút nhấn báo cháy.

Bảo trì hệ thống gồm các bước sau

  1. Trung tâm báo cháy
  • Ngắt nguồn vệ sinh trung tâm báo cháy.
  • Kiểm tra kết nối tới các thiết bị.
  • Kiểm tra bộ lưu điện ác quy..
  • Kiểm tra thử các chức năng của tủ.
  • Xác định tình trạng thiết bị.

  1. Đầu báo khói
  • Tháo đầu báo khói xuống.
  • Dùng cọ và nước rửa kiếng Vệ sinh đầu báo khói bên trong và bên ngoài buồng khói.
  • Lau sạch các bụi bẩn đọng lại bên trong đầu báo khói.
  • Lắp đầu báo lên kiểm tra thử đầu báo khói.
  • Xác định tình trạng thiết bị.
  1. Đầu báo nhiệt
  • Tháo đầu báo khói xuống Vệ sinh sạch sẽ.
  • Lâp đầu báo lên và kiểm tra chạy thử.
  • Xác định tình trạng thiết bị.
  1. Chuông báo cháy
  • Vệ sinh chuông báo cháy lau sạch bụi bẩn.
  • Kiểm tra chạy thủ chuông.
  • Xác định tình trạng thiết bị.
  1. Nút nhấn báo cháy
  • Vệ sinh nút nhấn báo cháy.
  • Kiểm tra chạy thủ nút nhấn.
  • Xác định tình trạng thiết bị.

Lưu Ý :

  • Thời gian bảo trì trong vòng 2 ngày.
  • Chưa bao gồm chi phí thay thế thiết bị hư hỏng phát sinh.

Trả lời

Main Menu