Các bước bảo trì một hệ thống báo cháy thống thường

hochiki-fn-2127

Các bước bảo trì một hệ thống báo cháy thống thường

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG BẢO TRÌ HỆ THÔNG BÁO CHÁY

 1. Hệ thống báo cháy bao gồm
 • Trung tâm báo cháy
 • Đầu báo khói
 • Đầu báo nhiệt
 • Chuông báo cháy
 • Nút nhấn báo cháy                               Bảo trì hệ thống tho các bước sau
 1. Trung tâm báo cháy
 • Ngắt nguồn vệ sinh trung tâm báo cháy
 • Kiểm tra kết nối tới các thiết bị
 • Kiểm tra bộ lưu điện ác quy
 • Kiểm tra thử các chức năng của tủ
 • Xác định tình trạng thiết bị
 1. Đầu báo khoi
 • Tháo đầu báo khói xuống
 • Dùng cọ và nước rử kiếng Vệ sinh đầu báo khoi bên trong và bên ngoài buồng khói
 • Lau sạch các bụi bẩn đọng lại bên trong đầu báo khói
 • Lắp đầu báo lên kiểm tra thử đầu báo khói
 • Xác định tình trạng thiết bị
 1. Đầu báo nhiệt
 • Tháo đầu báo khói xuống Vệ sinh sạch sẽ
 • Lâp đầu báo lên và kiểm tra chạy thử
 • Xác định tình trạng thiết bị
 1. Chuông báo cháy
 • Vệ sinh chuông báo cháy lau sạch bụi bẩn
 • Kiểm tra chạy thủ chuông
 • Xác định tình trạng thiết bị
 1. Nút nhấn báo cháy
 • Vệ sinh nút nhấn báo cháy
 • Kiểm tra chạy thủ nút nhấn
 • Xác định tình trạng thiết bị

 

Lưu Ý :

 • Thời gian bảo trì trong vòng 2 ngày
 • Chưa bao gồm chi phí thay thế thiết bị hư hỏng phát sinh

 

 

Trả lời

Main Menu