Sơ đồ nguyên lí hệ báo cháy địa chỉ

Sơ đồ nguyên lí hệ báo cháy địa chỉ

Trung tâm báo cháy địa chỉ GST

Trung tâm báo cháy địa chỉ GST

Sơ đồ nguyên lí hệ báo cháy địa chỉ

– Hệ báo cháy địa chỉ không cần phải đi dây nhiều như hệ báo cháy loại thường ngoài ra thiết bị loại thường có thể sử dụng được trên hệ thống địa chỉ.
– Thiết bị sử dụng cho hệ địa chỉ cũng giống như hệ báo cháy thường nhưng có thêm các moodun giám sát và điều khiển có thể lập trình linh hoạt các mô đun này tùy theo nhu cầu sử dụng, thích hợp lắp đặt cho các dự án lớn phức tạp đòi hỏi phải lắp nhiều thiết bị.
– Hệ báo cháy địa chỉ giúp báo chính xác vị trí xảy ra cháy.
– Có thể kết hợp với phần mềm đồ họa giúp hiển thị vị trí cháy ngay trên màn hình.

Sơ đồ nguyên lý hệ báo cháy địa chỉ

Sơ đồ nguyên lý hệ báo cháy địa chỉ


Tủ báo cháy địa chỉ Hochiki

Tủ báo cháy địa chỉ Hochiki


Hochiki firenet 4loop

Hochiki firenet 4loop


Trung tâm báo cháy 1loop

Trung tâm báo cháy 1loop

Trả lời

Main Menu