Hướng dẫn cách lắp đặt còi đèn chớp báo cháy HEC3

Sơ đồ đấu dây

Còi đèn sử dụng nguồn chung (2 dây) và còi đèn sử dụng nguồn riêng biệt (4 dây).

Vị trí Switch để điều chỉnh chế độ còi đèn thích hợp

Hướng dẫn cách lắp đặt còi đèn chớp báo cháy HEC3

Sơ đồ còi đèn chớp báo cháy HEC3

– Gạt SWITCH POSITIONS 1 và 2 về vị trí OFF POSITION để cách ly ( ISOLATED) 2 nguồn ngõ vào riêng biệt cho còi và đèn chớp (HORN AND STROBE ).

– Nếu muốn sử dụng chung nguồn cấp cho còi và đèn (HORN AND STROBE ) thì gạt SWITCH POSITIONS 1 và 2 về vị trí ON.

– Gạt SWITCH POSITION 6 ON = HIGH DBA ( Tăng cường độ âm thanh lên ”dB”).

– Gạt SWITCH POSITION 6 OFF = LOW DBA ( Giảm cường độ âm thanh xuống ”dB”).

– Sử dụng 4 dây trong đó 2 dây sử dụng cấp nguồn cho còi và 2 dây sử dụng cấp nguồn cho đèn chớp ( gạt switch 1 và 2 về vị trí OFF trên HEC24, HEC3-24, HEC3-12, WHEC24).

CHÚ Ý: Khi sử dụng nguồn chung cho cả còi và đèn chớp thì ngõ vào ra phải được đấu S+, S- đúng cực tránh trường hợp đấu sai có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Trả lời

Main Menu