Sơ đồ nguyên lý của hệ thống báo cháy địa chỉ

– Để hoàn thành một bản vẽ hệ thống báo cháy chủ yếu gồm 3 thành phần sau: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ bản vẽ mặt bằng, chú thích các ký hiệu trên bản vẽ.

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống báo cháy địa chỉ

1. Sơ đồ nguyên lý cơ bản của hệ thống báo cháy địa chỉ

2. Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị báo cháy

3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy địa chỉ kết hợp với trung tâm xả khí

4. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống xả khí HCA

5. Chú thích các ký hiệu của hệ thống báo cháy

Trả lời

Main Menu