Lập trình hệ thống báo cháy Hochiki tại Lotte Cinema Biên Hòa Đồng Nai

Dự án: Lotte Cinema lầu 5 trung tâm thương mại Wincom Biên Hòa Đồng Nai. ( Lập trình hệ thống báo cháy Hochiki tại Lotte Cinema Biên Hòa Đồng Nai )

Lập trình hệ thống báo cháy Hochiki tại Lotte Cinema Biên Hòa Đồng Nai

– Lotte Cinema Biên Hòa sử dụng hệ thống báo cháy địa chỉ HOCHIKI như trung tâm báo cháy địa chỉ 2loop FN-2127, đầu báo khói địa chỉ ALN-V, đầu báo nhiệt địa chỉ ATJ-EA, nút nhấn khẩn địa chỉ DCP-AMS, modun điều khiển R2ML-I, chuông đèn báo cháy kết hợp HEC3.

Lập trình hệ thống báo cháy Hochiki tại Lotte Cinema Biên Hòa Đồng Nai

Trung tâm báo cháy Hochiki FN-2127

– Mặt bằng lắp đặt đầu báo khói,nút nhấn khẩn,chuông đèn báo cháy.

– Các modun điều khiển và bộ nguồn phụ được thiết kế lắp đặt trong một tủ riêng biệt.

– Tuy trong quá trình cài đặt hệ thống gặp nhiều sự cố lỗi như: loop bị ngắn mạch, thiết bị không nhận địa chỉ… nhưng các lỗi đã được khắc phục nhanh trong ngày vì vậy quá trình cài đặt được hoàn thành như dự kiến ban đầu.

Kết quả: hệ thống đã được đưa vào hoạt động bình thường.

Trả lời

Main Menu