Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy NetWork

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY NETWORK
CÁC CHỨC NĂNG TRÊN BẢNG HIỂN THỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN
2015-06-25_083621
ĐÈN READY  SÁNG : Trung tâm đang sẵn sàng cho nhập PASWORD Hoặc STAY Để vào giám sát chống đột nhập .
ĐÈN READY  TẮT : Khi đó trung tâm đang bị lỗi  vùng giám sát ( ZONE ), Ta phải kiểm tra lại vùng đó .
ĐÈN POWER SÁNG : Trung tâm được cấp điện 220 V
ĐÈN POWER TẮT : Trung tâm mất điện 220 V.
ĐÈN SERVICE SÁNG: Trung tâm đang lỗi hệ thống , khi đó phải báo cho kỹ thuật kiểm tra.
ĐÈN ARMED  SÁNG : Trung tâm đang vào chế độ giám sát chống đột nhập.
ĐÈN ARMED   CHỚP : Trung tâm đang báo động .
ĐÈN FIRE SÁNG : Trung tâm đang báo cháy hoặc đứt dây ZONE .
PHÍM STAY : Khi bấm phím này hệ thống sẽ vào chế độ giám sát chống đột nhập hay ngắt thời gian trì hoãn vào .
PHÍM CHIME : Khi bấm phím này sang , trung tâm sẽ báo trong BING BOONG khi có người  vào vùng chống đột nhập.
PHÍM EXIT : Chỉ sử dụng khi thoát khỏi cài đặt chương trình.
PHÍM BYPASS : Bỏ vùng giám sát chống đột nhập.
PHÍM CANCEL : Chỉ sử dụng khi cài đặt chương trình.
 CHÚ Ý: Khi có báo động, còi báo động sẽ báo cho ta biết, nếu kiểm tra không có sự cố, ta tắt còi bằng cách ( NHẬP 1234 TRÊN BÀN PHÍM ).
Sau đó nhấn *7 để reset lại hệ thống.

Trả lời

Main Menu