Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy NetWork

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY NETWORK

CÁC CHỨC NĂNG TRÊN BẢNG HIỂN THỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN

ĐÈN READY  SÁNG : Trung tâm đang sẵn sàng cho nhập PASWORD Hoặc STAY Để vào giám sát chống đột nhập .
ĐÈN READY  TẮT : Khi đó trung tâm đang bị lỗi  vùng giám sát ( ZONE ), Ta phải kiểm tra lại vùng đó .
ĐÈN POWER SÁNG : Trung tâm được cấp điện 220 V
ĐÈN POWER TẮT : Trung tâm mất điện 220 V.
ĐÈN SERVICE SÁNG: Trung tâm đang lỗi hệ thống , khi đó phải báo cho kỹ thuật kiểm tra.
ĐÈN ARMED  SÁNG : Trung tâm đang vào chế độ giám sát chống đột nhập.
ĐÈN ARMED   CHỚP : Trung tâm đang báo động .
ĐÈN FIRE SÁNG : Trung tâm đang báo cháy hoặc đứt dây ZONE .
PHÍM STAY : Khi bấm phím này hệ thống sẽ vào chế độ giám sát chống đột nhập hay ngắt thời gian trì hoãn vào .
PHÍM CHIME : Khi bấm phím này sang , trung tâm sẽ báo trong BING BOONG khi có người  vào vùng chống đột nhập.
PHÍM EXIT : Chỉ sử dụng khi thoát khỏi cài đặt chương trình.
PHÍM BYPASS : Bỏ vùng giám sát chống đột nhập.
PHÍM CANCEL : Chỉ sử dụng khi cài đặt chương trình.

CHÚ Ý: Khi có báo động, còi báo động sẽ báo cho ta biết, nếu kiểm tra không có sự cố, ta tắt còi bằng cách ( NHẬP 1234 TRÊN BÀN PHÍM ).
Sau đó nhấn *7 để reset lại hệ thống.

Trả lời

Main Menu