Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy địa chỉ GST100

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ GST100

Để cho tủ nhận thiết bị chỉ cần tắt nguồn tủ báo cháy (tắt nguồn AC và nguồn DC) sau đó mở nguồn lại để cho tủ khởi động tủ sẽ tự nhận thiết bị hoặc nhấn phím số 6(System) trên bàn phím chọn dòng số 2.Register sau đó nhấn Enter.

– Để xem thiết bị của hệ thống từ bàn phím trên tủ ta nhấn phím số 3(Browse) ( nếu tủ yêu cầu password thì ta thì ta nhấn Enter tại mặc định của tủ chưa cài password, nếu người sử dụng có cài password để bảo vệ hệ thống thì ta nhập password rồi nhấn Enter)sẽ thấy hiện lên 3 dòng:
2015-06-26_155851

+ Ta chọn dòng thứ 1: Active Equ.để xem hệ thống đã nhận được bao nhiêu thiết bị.

Ví dụ:
2015-06-26_162113+ Hệ thống nhận được 98 thiết bị, trong đó 232 là địa chỉ của nút nhấn khẩn (kí hiệu là dấu chấm tròn) Z-8 là zone 8.
2015-06-26_162121
+ Hệ thống nhận được 98 thiết bị, trong đó 135 là địa chỉ của đầu báo khói ( S là kí hiệu của đầu báo khói) Z-5 có nghĩa là thuộc zone 5
– Để xem lịch sử của hệ thống bấm phím số 2(History) sẽ thấy hiện lên 2 dòng:
2015-06-26_160718

2015-06-26_161222+ Dòng 1: xem tất cả lịch sử ( gồm lịch sử báo cháy và lịch sử báo lỗi). Ví dụ:
+ Địa chỉ 31 đang báo cháy.
+ Địa chỉ 23 đang báo lỗi.
+ Dòng 2: xem lịch sử báo cháy ( chỉ xem lịch sử báo cháy).
2015-06-26_161232
+ Địa chỉ 31 đầu báo khói đang báo cháy( S là kí hiệu của đầu báo khói).
+ Địa chỉ 23 nút nhấn khẩn kí hiệu là dấu chấm tròn.
– Để cài đặt ngày giờ cho hệ thống bấm phím số 7(Use) trên tủ chọn dòng Time Setup sau đó nhập số vào: DD: ngày, MM: tháng, YY: năm, HH: giờ, MM: phút.
2015-06-26_163349

– Để chọn chế độ thời gian trễ từ bàn phím trên tủ bấm phím số 7(Use) sau đó chọn dòng số 3.Delay setup sẽ xuất hiện: 2015-06-26_163823 2015-06-26_163833

1. zone delay: thiết lập thời gian trễ cho 1 zone
2. common delay: thời gian trễ chung: mặc định là 200 giây tối đa là 600 giây
Bấm vào khung Delay để điều chỉnh thời gian hợp lý.
– Để chọn loại thiết bị ta bấm phím số 6 chọn dòng Definition
2015-06-26_164553
+ Device type có nghĩa là loại thiết bị ( 03 là kí hiệu của đầu báo khói).

Để xem kí hiệu của thiết bị là số bao nhiêu ta xem trên mặt tủ:
2015-06-26_165351

+ Smoke Detector: đầu báo khói
+ Heat Detector: đầu báo nhiệt
+ Ultraviolet Flame Detector: đầu báo lửa
+ Infrared Beam Detector: đầu báo beam
+ Gas Detector: đầu báo gas
+ Sounder: còi, chuông

– Để cài đặt password bảo vệ bấm phím số 6(System) trên tủ chọn dòng số 3.password nhấn Enter xuất hiện.
2015-06-26_170018
nhấn Enter sẽ xuất hiện 2015-06-26_170033 nhập password vào
Confirm xác nhận lại password vừa nhập.
Để thoát khỏi chế độ cài đặt nhấn Cancel
– Để thay đổi địa chỉ thiết bị bấm phím số 6(System) chọn dòng số 4.Device modify sau đó nhấn enter sẽ xuất hiện :
2015-06-26_165819

Chọn dòng số 1.Code Modify nhấn Enter sẽ xuất hiện bảng:2015-06-26_165826
Old code: địa chỉ cũ của thiết bị
New code: nhập địa chỉ muốn thay đổi sau đó nhấn Enter nếu xuất hiện thông báo này là đã thay đổi thành công: 2015-06-26_165832

Trả lời

Main Menu