Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo động báo trộm Matrix

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG BÁO TRỘM MATRIX

Bàn phím và các ký hiệu trên bàn phím:

2015-06-25_102749
2015-06-25_102840
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG XUẤT HIỆN TRÊN MÀN HÌNH

2015-06-25_103127
2015-06-25_103206
Tạo tín hiệu báo động từ bàn phím:

Có 3 tín hiệu báo động tạo ra từ bàn phím trong trường hợp khẩn cấp.

PERSONAL ATTACK (PA) :báo động khi bị tấn công (còn gọi là báo động khẩn cấp)
Nhấn giữ phím 2015-06-25_104119 2 giây , báo động khẩn cấp sẽ tác động còi và bàn phím kêu hoặc im lặng ( chỉ có thông tin báo động được gửi về trung tâm giám sát CMS qua đường đường thoại) phụ thuộc vào sự lập trình của người lắp đặt.
FIRE ALARM : báo cháy
Nhấn giữ phím 2015-06-25_104132 2 giây , báo động cháy sẽ tác động lên tất cả các thiết bị âm thanh . còi báo động sẽ phát ra tiếng kêu không liên tục và bàn phím sẽ phát ra các chuỗi 3 tiếng một.
MEDICAL ALARM: báo cấp cứu
Nhấn giữ phím 2015-06-25_104144 2 giây , báo động cháy sẽ tác động lên tất cả các thiết bị âm thanh và bàn phím sẽ phát ra âm thanh tần số cao lặp đi lặp lại.
Bảng hiển thị sự kiện khi ở trạng thái báo động

2015-06-25_105311
Các kênh hoạt động của kênh:
Mỗi kênh có thể lập trình hoạt động ở nhiều kiểu khác nhau tùy thuộc vào lựa chọn của người lập trình.

2015-06-25_105840
2015-06-25_105939

Trả lời

Main Menu