Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Hochiki Nhật

Sử dụng trung tâm báo cháy Hochiki Nhật

– Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương ứng với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt Tủ báo cháy. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng.

– Khi hệ thống có cháy Đèn Zone tương ứng với khu vực có cháy và đèn Fire hình đóm lửa: sáng. Còi cảnh báo, loa bên trong tủ báo cháy và chuông khu vực kêu.

Tắt tạm tiếng còi cảnh báo tại tủ

– Nhấn nút “SILENCE MAIN ALARM”, còi báo động tại tủ trung tâm tắt. Còi báo động sẽ kêu lại nếu TTBC nhận được tín hiệu báo cháy, báo lỗi khác.

– Tắt tiếng chuông/còi báo cháyNhấn nút “TEMPORARY SILENCE LOCAL SOUNDER”, tất cả chuông báo cháy bị tắt, chuông sẽ kêu lại khi nhận tín hiệu báo cháy khác.

Đèn chỉ thị

POWER ON: Đèn chỉ thị nguồn AC/Battery (sáng xanh khi có AC, sáng đỏ khi hoạt động với Pin dự phòng).

SWITCH CAUTION: Đèn cảnh báo có nút nhấn trên tủ bị nhấn.

SILENCE LOCAL SOUNDER: Đèn cảnh báo đã tắt tiếng còi báo động.

TEMPORARY SILENCE LOCAL SOUNDER: Đèn cảnh báo đã tạm thởi tắt tiếng chuôngcòi báo động.

TEMPORARY SILENCE LOCAL SOUNDER).TIME DELAY: Đèn báo tủ đang trong thời gian trể.

MANUAL CALL POINT: Đèn cảnh báo báo động do ấn nút nhấn khẩn.

TELEPHONE: Đèn cảnh báo có cuộc gọi.

INDICATION 1, 2, 3: Đèn chỉ thị có tính hiệu báo động từ các tủ báo cháykhác.

FAULT INDICATION: Đèn chỉ thị trạng thái led 7 đoạn đang chỉ thị mã lỗi

ZONE INDICATION: Đèn chỉ thị trạng thái led 7 đoạn đang chỉ thị số zone.

Phím chức năng

SILENCE MAIN ALARM: Nút nhấn tắt âm thanh báo động tại tủ.

TEMPORARY SILENCE LOCAL SOUNDER: Nút nhấn tắt chuông/ còi báo động.

FIRE JUDGE: Hủy tính năng làm căm tiếng chuông báo động.

SOUND ALL TOGETHER: Nút nhấn kích hoạt tất cả ngõ ra.

TEST RESET: Nút nhấn mở chế độ Test đầu báo (khói/nhiệt).

BATTERY TEST: Nút nhấn kiểm tra Pin dự phòng.

FIRE TEST: Nút nhấn kiểm tra trạng thái bình thường của các đènchỉ thị báo cháy.

TIME DELAY/FAULT ZONE LINE CONFIRMATION: Nút nhấn kiểm tra zone nào đang trong thời gian trể hoặc bị lỗi.

SILENCE MAIN ALARM: Nút nhấn chuyển đổi giữa chế độ bình thượng và không phát âm thanh báo động cháy.

SILENCE FAULT ALARM: Nút nhấn chuyển đổi giữa chế độ bình thường và chế độ không phát âm báo khi có lỗi.

CUT OFF SIGNAL TRANSFER: Không kích hoạt ngõ ra K2, K3 trên tủ khi có báo cháy.

NO LINK FIRE HYDRANT: Không kích hoạt ngõ ra H1, H2, trên tủ.

CANCEL TIME DELAY: Hủy thời gian trể.

RESET: Nút nhấn Reset lại trung tâm báo cháy.

Trả lời

Main Menu