Hướng dẫn kết nối bảng hiển thị phụ báo cháy GST

– Bảng hiển thị phụ GST-RP16 dùng để kết nối với trung tâm báo cháy 16 kênh để hiển thị trình trạng báo cháy và báo lỗi của các zone.

– Nhược điểm của bảng hiển thị phụ này là nếu zone nào muốn hiển thị thì phải kéo một sợi dây tín hiệu về bảng hiển thị phụ chứ nó không hoạt động qua cổng RS485 như các bảng hiển thị phụ của các hệ thống báo cháy khác. Vì vậy mà số lượng dây sử dụng nhiều hơn rất nhiều so với các hệ thống báo cháy khác.

Sơ đồ kết nối dây từ tủ báo cháy đến bảng hiển thị phụ GST

Sơ đồ kết nối hệ báo cháy gst

– Sử dụng nguồn 24vdc từ tủ báo cháy chính từ cổng AUX Supply

– Sử dụng ngõ Z1-Z16 trên ngõ ra Repeater kết nối với Z1-Z16 trên bảng hiển thị

– Sử dụng ngõ báo lỗi FLT trên tủ báo cháy kết nối với ngõ FAULT trên bảng hiển thị nếu muốn hiển thị lỗi.

– Chú ý dây tín hiệu không được đi quá xa không quá 1000m.

Trả lời

Main Menu