Sơ đồ nguyên lí hệ thống báo cháy thường

Sơ đồ nguyên lí hệ thống báo cháy thường

– Hệ thống báo cháy thường hoạt động dựa trên nguyên tắc nhận tín hiệu đầu vào xuất tín đầu ra điều khiển chuông đèn..không kích hoạt tùy ý như hệ thống báo cháy địa chỉ.

– Thiết bị sử dụng cho hệ thống báo cháy loại thường thì vẫn sử dụng được cho hệ thống báo cháy địa chỉ nhưng thiết bị của hệ địa chỉ thì không sử dụng được cho hệ thường. Hệ địa chỉ có thể lập trình điều khiển linh hoạt theo ý muốn còn hệ báo cháy thường thì không lập trình như vậy được.

Dưới đây là sơ đồ nguyên lí của một số hệ thống báo cháy loại thường

 

Trả lời

Main Menu