Hướng dẫn sử dụng trung tâm xã khí HCA Hochiki

Hướng dẫn sử dụng trung tâm xã khí HCA HOCHIKI

– Cách thao tác khi sử dụng trung tâm xã khí HCA.
– Trạng thái hoạt động bình thường của hệ thống sẽ được hiển thị như sau:

+ Ở màn hình thứ 1: hệ thống đang hoạt động bình thường, ngày giờ được hiển thị chi tiết theo kiểu giờ Châu Âu.
+ Ở màn hình thứ 2: hệ thống đang hoạt động bình thường, ngày giờ được hiển thị chi tiết theo kiếu giờ của Mỹ.
– Màn hình hiển thị khi có bất kỳ zone nào báo cháy hoặc báo lỗi như sau:

+ N: zone bình thường.
+ A: zone báo động/báo cháy.
+ T: zone đang bị lỗi.
+ S: zone đang được giám sát.
+ D: zone đang bị vô hiệu hóa hoạt động.

Khi hệ thống có sự cố lỗi sẽ hiển thị các lỗi sau

+ Màn hình 1: chưa được kết nối Ac quy.
+ Màn hình 2: ac quy bị yếu.

+ Màn hình 1: sạc ác quy bị lỗi.
+ Màn hình 2: nguồn AC bị lỗi có thể bị mất nguồn AC hoặc nguồn AC bị yếu.

+ Khi màn hình hiển thị lỗi này có nghĩa là một trong những thiết bị của tủ điều khiển bị chạm với hệ thống tiếp đất.

+ Màn hình hiển thị lỗi này khi thiết bị giao tiếp với tủ trung tâm bị lỗi.

+ Khi màn hình hiển thị lỗi này là tài khoản bị lỗi.

+ 1 trong 2 đường dây điện thoại bị lỗi.

+ Ở màn hình thứ 1: tất cả 4 ngõ NAC đều bị lỗi.
+ Ở màn hình thứ 2: chỉ có ngõ NAC 2 và 3 bị lỗi.Còn ngõ 1 và 4 hoạt động bình thường.
– Khi muốn đăng nhập vào màn hình hệ thống yêu cầu nhập  password, password cho người sử dụng là 2222 và password cho người cài đặt là 3333.

Trả lời

Main Menu