Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Horing 5-QA12 – Báo cháy Quốc Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY HORING 5-QA12

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Horing 5-QA12

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Horing 5-QA12

Led số 1 sáng khi có tín hiệu báo cháy .
Led số 2 sáng khi có bất kỳ lỗi nào trên tủ .
Led số 3 hiển thị trạng thái điện áp tủ đang hoạt động: H điện áp cao, N điện áp bình thường, L điện áp thấp.
Led số 4 sáng khi tủ hoạt động chỉ có nguồn cung cấp là ắc quy.
Để tắt tiếng kêu trên tủ bấm nút buzzer(16) để là câm tiếng kêu trên tủ đèn led số 16 sẽ sáng.
Để tắt tiếng chuông bên ngoài bấm nút Bell(15) đèn led số 15 sẽ sáng.
Để Reset lại tủ nhấn phím Reset(19) trên tủ .
Để tắt chức năng trễ bấm phím Delay đèn led số 14 sẽ sáng.

Sơ đồ hướng dẫn kết nối thiết bị với tủ báo cháy

hướng dẫn kết nối thiết bị với tủ báo cháy

Hướng dẫn kết nối thiết bị với tủ báo cháy

– Chân Lc, L1,2,3,4,5: là 2 chân tín hiệu trong đó chân:

  • Lc: là chân chung (COM)
  • L1,L2,L3,L4,L5: là chân tín hiệu (+)

– Chân LAMP-,LAMP+ là ngõ dùng cho đèn báo cháy
– Ngõ Sounder+, Sounder- dùng cho chuông còi báo cháy
– Chân COM, E1,2,3,4 là ngõ ra của relay

  • Chuông báo cháy NQ-618 Horing
  • Còi báo cháy kết hợp chuông đèn địa chỉ GST I-9401
  • Tủ trung tâm báo cháy Hochiki HCP-1008EDS 8 kênh có thể mở rộng 24 kênh

Trả lời

Main Menu