Hướng dẫn sử dụng mô đun I-9319 GST

Hướng dẫn sử dụng mô đun I-9319 GST

– Mô đun I-9319 là mô đun được sử dụng để giám sát cho đầu báo thường được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn EN 54-18:2005.

– Địa chỉ có thể được thiết lập trong trường thông qua P-9910B lập trình viên. Các vòng loop đầu ra có thể kết nối lên đến 15 thiết bị thông thường. Chẳng hạn như C-9102 đầu báo khói, C-9103 đầu báo nhiệt.

2015-06-30_104147
Z1, Z2: kết nối với loop của tủ FACP, không phân cực.

D1, D2: kết nối với nguồn 24VDC, không phân cực.

O-, O+: ngõ ra kết nối với đầu báo ‘phân cực’.

Hướng dẫn cách đấu dây cho đế đầu báo loại 2 dây

2015-06-30_104249
Chân 1(dương) kết nối với ngõ ra O+, chân 3(âm) kết nối với ngõ ra O-.

Chú ý: phải gắn điện trở cuối để giám sát thiết bị.

Trả lời

Main Menu