Hướng dẫn cách lắp đặt module điều khiển chuông Hochiki

Hướng dẫn cách lắp đặt Module điều khiển chuông Hochiki

Hướng dẫn cách lắp đặt Module điều khiển chuông Hochiki

1. Module điều khiển chuông Hochiki hạng A DCP-SOM-A

2015-06-29_152537

Chân 24v+, 24v- : là 2 chân nguồn 24VDC

Chân OUT+, OUT- là 2 chân ngõ ra cấp nguồn cho chuông…

Chân IN+, IN- là 2 chân ngõ vào.

Chân IN S+ , IN SC – là 2 chân tín hiệu

Chú ý : nếu kết nối thiết bị theo mạch vòng thì phải chốt 2 chân jumper 3 4 lại như trong hình vẽ.

2. Module điều khiển chuông Hochiki hạng A có mạch cách ly DCP-SOM-AI

2015-06-29_152558
Chân 24v+, 24v- : là 2 chân nguồn 24VDC.

Chân OUT+, OUT- là 2 chân ngõ ra cấp nguồn cho chuông.

Chân IN S+ , IN SC – là 2 chân tín hiệu (lấy từ tủ báo cháy).

Chân OUT S+ , OUT SC- là 2 chân tín hiệu ( kết nối với mô đun khác).

Chú ý: nếu kết nối thiết bị theo kiểu B thì phải chốt 2 chân 1 2 lại và phải có điện trở giám sát cuối thiết bị.(xem hình vẽ).

  • Module điều khiển ngõ ra chuông đèn DCP-SOM.
  • Module giám sát hai ngõ vào Hochiki DIMM.
  • Module giám sát cho đầu báo thường Hochiki DCP-CZM.

Trả lời

Main Menu