Hướng dẫn cách lắp đặt Module điều khiển chuông Hochiki

Hướng dẫn cách lắp đặt Module điều khiển chuông Hochiki

Hướng dẫn cách lắp đặt Module điều khiển chuông Hochiki

Hướng dẫn cách lắp đặt Module điều khiển chuông Hochiki


1. Module điều khiển chuông Hochiki hạng A DCP-SOM-A
2015-06-29_152537
Chân 24v+, 24v- : là 2 chân nguồn 24VDC
Chân OUT+, OUT- là 2 chân ngõ ra cấp nguồn cho chuông ..
Chân IN+, IN- là 2 chân ngõ vào
Chân IN S+ , IN SC – là 2 chân tín hiệu
Chú ý : nếu kết nối thiết bị theo mạch vòng thì phải chốt 2 chân jumper 3 4 lại như trong hình vẽ.
2. Module điều khiển chuông Hochiki hạng A có mạch cách ly DCP-SOM-AI
2015-06-29_152558
Chân 24v+, 24v- : là 2 chân nguồn 24VDC
Chân OUT+, OUT- là 2 chân ngõ ra cấp nguồn cho chuông ..
Chân IN S+ , IN SC – là 2 chân tín hiệu (lấy từ tủ báo cháy)
Chân OUT S+ , OUT SC- là 2 chân tín hiệu ( kết nối với mô đun khác)
Chú ý: nếu kết nối thiết bị theo kiểu B thì phải chốt 2 chân 1 2 lại và phải có điện trở giám sát cuối thiết bị.(xem hình vẽ).

 

Trả lời

Main Menu