Hướng dẫn kết nối board mở rộng zone với tủ báo cháy HCP-1000E

Hướng dẫn kết nối board mở rộng zone với tủ báo cháy HCP-1000E

– Mở rộng zone cho trung tâm báo cháy từ 8 lên 72 kênh.

– Vị trí kết nối board mở rộng zone dùng 4 vít để gắn vào 4 vị trí để cố định board mở rộng.

– Có 2 jack dùng để kết nối 1 jack dùng để cấp nguồn 1 jack dùng để cấp tín hiệu kết nối từ board chính của tủ tới board mở rộng zone.

– Khi tủ báo cháy gắn thêm board mở rộng thì vị trí chân jumper của board mạch chính phải hở ra chỉ chốt lại chân jumper của board mở rộng cuối cùng: xem hình dưới đây.

– Đây là board mạch hoàn chỉnh được mở rộng lên 72 zone vì vậy chân jumper sẽ được chốt lại ở board cuối cùng là board số 8.

kết nối board mở rộng zone với tủ báo cháy HCP-1000E

Chú ý: khi kết nối thêm board mở rộng thì phải cài đặt cho tủ nhận board mở rộng nếu không thì tủ sẽ báo lỗi.

Clip hướng dẫn

Trả lời

Main Menu