Hướng dẫn kết nối board mở rộng zone với tủ báo cháy HCP-1000E

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BOARD  MỞ RỘNG ZONE VỚI
TỦ BÁO CHÁY HCP-1000E

– Mở rộng zone cho trung tâm báo cháy từ 8 lên 72 kênh.
2015-08-08_135914
2015-08-08_140424
 
– Vị trí kết nối board  mở rộng zone dùng 4 vít để gắn vào 4 vị trí để cố định board  mở rộng.
2015-08-08_140146
 
– Có 2 jack dùng để kết nối  1 jack dùng để cấp nguồn 1 jack dùng để cấp tín hiệu kết nối từ board  chính của tủ tới board  mở rộng zone.
2015-08-08_140234
 
– Khi tủ báo cháy gắn thêm board  mở rộng thì vị trí chân jumper của board  mạch chính phải hở ra chỉ chốt lại chân jumper của board  mở rộng cuối cùng: xem hình dưới đây.
– Đây là board  mạch hoàn chỉnh được mở rộng lên 72 zone vì vậy chân jumper sẽ được chốt lại ở board  cuối cùng là board  số 8.

kết nối board mở rộng zone với tủ báo cháy HCP-1000E

kết nối board mở rộng zone với tủ báo cháy HCP-1000E


Chú ý: khi kết nối thêm board mở rộng thì phải cài đặt cho tủ nhận board  mở rộng nếu không thì tủ sẽ báo lỗi. 
 

 
 

Trả lời

Main Menu