Hướng dẫn cách lắp đặt mô đun giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT MÔ ĐUN GIÁM SÁT CHO ĐẦU BÁO THƯỜNG DCP-CZM
Mô đun DCP-CZM Hochiki

hướng dẫn lắp đặt mô đun giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM

hướng dẫn lắp đặt mô đun giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM


Chân 24v+,24v- là 2 chân nguồn 24VDC lấy từ tủ báo cháy.
Chân SC và S là 2 chân tín hiệu 2 chân này kết nối với ngõ ra loop trên tủ báo cháy trong đó S là tín hiệu (+), SC là chân tín hiệu (-).
Chú ý: nếu kết nối thiết bị theo kiểu mạch vòng class A thì phải jumper 2 chân 3 4 lại như trong hình vẽ.
Trường hợp kết nối theo kiểu class B thì xem sơ đồ sau:2015-06-29_140245
Chân 24v+,24v- là 2 chân nguồn 24VDC lấy từ tủ báo cháy.
Chân SC và S là 2 chân tín hiệu 2 chân này kết nối với ngõ ra loop trên tủ báo cháy trong đó S là tín hiệu (+), SC là chân tín hiệu (-).
Nếu kết nối thiết bị theo kiểu class B thì phải gắn điện trở giám sát cuối thiết bị.
Chú ý: phải jumper 2 chân 1 2 lại nếu kết nối theo kiểu class B.

Trả lời

Main Menu