Hướng dẫn cách lắp đặt mô đun giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM

Hướng dẫn cách lắp đặt mô đun giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM

Mô đun DCP-CZM Hochiki

hướng dẫn lắp đặt mô đun giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM

Hướng dẫn lắp đặt mô đun giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM

Chân 24v+,24v- là 2 chân nguồn 24VDC lấy từ tủ báo cháy.

Chân SC và S là 2 chân tín hiệu 2 chân này kết nối với ngõ ra loop trên tủ báo cháy trong đó S là tín hiệu (+), SC là chân tín hiệu (-).

Chú ý: nếu kết nối thiết bị theo kiểu mạch vòng class A thì phải jumper 2 chân 3 4 lại như trong hình vẽ.

Trường hợp kết nối theo kiểu class B thì xem sơ đồ sau:

Chân 24v+,24v- là 2 chân nguồn 24VDC lấy từ tủ báo cháy.

Chân SC và S là 2 chân tín hiệu 2 chân này kết nối với ngõ ra loop trên tủ báo cháy trong đó S là tín hiệu (+), SC là chân tín hiệu (-).

Nếu kết nối thiết bị theo kiểu class B thì phải gắn điện trở giám sát cuối thiết bị.

Chú ý: Phải jumper 2 chân 1 2 lại nếu kết nối theo kiểu class B.

  • Module giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM Hochiki
  • Hướng dẫn lắp đặt module điều khiển chuông Hochiki
  • Module cách ly sự cố DCP-SCI Hochiki

Trả lời

Main Menu