Một số lỗi thường gặp khi sử dụng đầu báo Beam với tủ báo cháy

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG ĐẦU BÁO BEAM VỚI TỦ BÁO CHÁY

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng đầu báo Beam với tủ báo cháy

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng đầu báo Beam với tủ báo cháy


  Khi sử dụng đầu báo beam với tủ báo cháy Horing 
– Chú ý khi sử dụng đầu báo Beam với tủ Horing cần tắt chức năng Delay trên tủ nếu không sẽ không Reset được đầu báo Beam.
– Trường hợp Reset tủ báo cháy rồi mà đầu báo beam chưa Reset được là do thời gian Reset của của tủ quá nhanh làm cho đầu báo Beam không Reset kịp.Chúng ta có thể sử dụng thêm rơle để Reset cho đầu báo Beam.
– Trường hợp khác khi Reset tủ mà đầu báo beam không Reset được, kiểm tra các nút nhấn khẩn có bị tác động hay không nếu có thì Reset nút nhấn về trạng thái ban đầu ( nếu nút nhấn khẩn bị tác động sẽ không Reset được đầu báo Beam).Trường hợp nếu nút nhấn không bị tác động thì kiểm tra lại đường dây tín hiệu có bị chạm hay không. 

Trả lời

Main Menu