Lập trình hệ thống báo cháy GST5000R tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai

– Dự án: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

– Quốc Nam hoàn thành cung cấp thiết bị và lập trình hệ thống báo cháy GST tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Báo cháy GST

– Hệ thống sử dụng 1 trung tâm báo cháy địa chỉ GST 14loop, thiết bị đầu báo khói địa chỉ I-9102, đầu báo nhiệt địa chỉ I-9103, nút nhấn khẩn địa chỉ DI-9204E, còi đèn báo cháy kết hợp địa chỉ I-9401…

– Hệ thống sử dụng khoảng 3500 thiết bị địa chỉ bao gồm còi địa chỉ, đầu báo địa chỉ, nút nhấn địa chỉ.

Trung tâm báo cháy GST

– Hệ thống sử dụng thêm 13 card mở rộng 1loop cho tủ trung tâm tổng cộng hệ thống số loop trên hệ thống lên đến 14 loop.

Card mở rộng loop tủ GST

Card mở rộng loop cho trung tâm GST

Báo cháy GST

– Trong quá trình cài đặt hệ thống cũng gặp nhiều khó khăn do hệ thống đã được đưa vào hoạt động trước đó và bây giờ phải cài đặt thêm thiết bị vào nhưng do hệ thống trước đó bị nhiều lỗi nên phải khắc phục toàn bộ lỗi như vậy mới cài đặt được các thiết bị mới vào hệ thống . Do hệ thống quá nhiều lỗi nên vài ngày sau đó hệ thống mới được khắc phục xong và thiết bị mới đã được cài đặt.

– Kết quả: Hệ thống hoạt động ổn định.

Trả lời

Main Menu