Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy thường GST 102A 104A 108A 116A

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy thường GST 102A 104A 108A 116A

2015-07-01_152056

– Đèn FIRE sáng: hệ thống đang báo cháy.

– Đèn Power Supply sáng: hệ thống đang được cấp nguồn AC.

– Common Fault sáng: đang có lỗi chung có một lỗi bất kỳ nào đó trên hệ thống.

– Ground Fault sáng: đường zone hay đường chuông …. bị chạm với tiếp địa của hệ thống.

– System Fault sáng: hệ thống đang có lỗi.

– Power Fault sáng: nguồn bị lỗi ( mất nguồn AC hoặc DC).

– Sounder 1 Flt/Dis sáng: màu vàng khi ngõ ra sounder bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa.

– Sounder 2 Flt/Dis sáng: màu vàng khi ngõ ra sounder bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa.

– Sounder 3 Flt/Dis sáng: màu vàng khi ngõ ra sounder bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa.

– Sounder 4 Flt/Dis sáng: màu vàng khi ngõ ra sounder bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa.

Để làm câm tiếng kêu trên hệ thống bấm nút Mute ACK.

Để tắt tiếng chuông bấm nút Silence/Resound.

Để reset tủ: bấm nút reset trên tủ.

Chú ý: để reset phải bật chìa khóa Control Enable sang vị trí ON

2015-07-01_151707
Sơ đồ hướng dẫn đấu nối thiết bị trên hệ thống

Sơ đồ đấu nối chuông
2015-07-01_151639
Sơ đồ đấu nối đầu báo
2015-07-01_1516282015-07-01_1516062015-07-01_151828
Để tạo chức năng Reset cho đầu báo beam ta phải hở chân jumper X8 ra: khi nhấn reset tủ thì ngõ ra này reset về 0V sau đó sẽ tự động tả về 24V.

2015-07-01_155422

Trả lời

Main Menu