Hướng dẫn sử dụng 2 bộ phận còi đèn riêng biệt trong HEC3 Hochiki

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 2 BỘ PHẬN CÒI ĐÈN RIÊNG BIỆT TRONG HEC3 HOCHIKI
– Nếu muốn sử dụng còi đèn chung thì ta chỉ cần sử dụng 2 dây và phương pháp đấu dây như sau:
+ Gạt switch positions 1 và 2 vế vị trí ON để đồng bộ nguồn ngõ vào chung cho cả 2 bộ phận còi và đèn trong HEC3
(place switches 1 and 2 in the ON position on the HEC24, HEC3-24, HEC3-12, WHEC24).

Sơ đồ sử dụng nguồn chung cho còi và đèn

– Khi muốn sử dụng 2 bộ phận còi đèn riêng biệt thì ta thực hiện theo phương pháp sau:

+ Gạt switch positions 1 và 2 về vị trí OFF để cách ly nguồn ngõ vào riêng biệt cho 2 bộ phận còi và đèn.


Sơ đồ sử dụng nguồn riêng cho còi và đèn

– Hướng dẫn cách cài đặt tiếng chuông trong HEC3: có 8 kiểu chuông được sử dụng cho HEC3.

Chú ý:
– Để điều chỉnh mức âm lượng to nhỏ cho còi đèn trong HEC3 ta thực hiện như sau:
+ Gạt switch position 6 ON để cài đặt âm thanh ở mức cao.
 SWITCH POSITION 6 ON = HIGH DBA
+Gạt switch position 6 OFF để cài đặt âm thanh ở mức thấp.
 SWITCH POSITION 6 OFF = LOW DBA

Trả lời

Main Menu