Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

Giới thiệu chung:

Trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200 được chia làm 8 vùng có thể mở rộng lên đến 32 vùng báo cháy; mỗi vùng có thể lắp tối đa 32 đầu báo như FD-8010, FD-8020, FD-8030. Trung tâm báo cháy có nhiều ngõ ra đa dạng dễ dàng lập trình.

Bao gồm:

  • 8 – 32 ngõ vào
  • 3 ngõ xuất tiếp điểm: 2 ngõ relay và 1 ngõ fault
  • 3 ngõ xuất nguồn 28V
  • 2 ngõ chuông 24V-500mA
Hướng dẫn lập trình cài đặt ngõ ra cho trung tâm báo cháy UniPOS FS-5200

Chọn Phím có biểu tượng để mở Menu

Phím Menu

chọn số 06 System funtion để truy cập vào hệ thống

Chọn System funtions

Chọn số 09 Set Parameter để cài đặt thông số

Set Parameter

Nhập mật khẩu 0000 để truy cập vào cài đặt hệ thống

Nhập Password

Chọn phần cài đặt đường Line

Chọn Line

Chọn Line cần Lập trình

Chọn Line cần lập trình

Chọn thời gian chuyển báo cháy từ firephase 1 qua firephase 2

Cài thời gian F1 – F2

Chọn Ngõ ra Control output F2

Chọn Control Outs F2

Chọn dòng ngõ ra

Chọn Current Fire1

Cài đặt ngõ ra relay 1 và 2

Cài ngõ Relay

Trả lời

Main Menu