Hướng dẫn cách lắp đặt thiết bị trên hệ thống báo cháy địa chỉ Unipos

Hướng dẫn cách lắp đặt thiết bị trên hệ thống báo cháy địa chỉ Uniposs

Sơ đồ nguyên lí hệ thống báo cháy Unipos

Trung tâm báo cháy địa chỉ Unipos thiết kế với nhiều cấu hình khác nhau như tủ 1 loop 2 loop 4 loop tùy theo quy mô và nhu cầu sử dụng của dự án. Mỗi loop cho phép lắp được tối đa là 125 thiết bị địa chỉ.

Với thiết kế nhìn khá phong cách và bắt mắt kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các chức năng của một hệ thống báo cháy dạng địa chỉ.

Có thể lập trình nhanh chóng trên máy tính hoặc trực tiếp thông qua màn hình cảm ứng trên tủ
Màn hình hiển thị cụ thể trạng thái của tủ hoặc thiết bị khi bị lỗi.

Màn hình LCD hiển thị được thiết kế tương đối lớn so với môt số màn hình hiển thị của một số hệ thống khác như Hochiki nhờ kích thước màn hình lớn nên giúp cho việc hiển thị thông tin được rõ ràng cụ thể hơn.

Màn hình hiển thị thông tin

Có thể kết nối nhiều tủ với nhau và các bảng hiển thị phụ thông qua các cổng kết nối trên tủ.

Sơ đồ kết nối các tủ báo cháy với nhau

– Tủ trung tâm hoạt động dựa trên chế độ quét thiết bị thông minh cho phép quét thiết bị một cách nhanh chóng theo thứ tự mà không cần phải cài đặt địa chỉ trực tiếp lên đầu báo.

– Hạn chế của việc cài đặt hệ thống này là đường dây phải được thi công đúng như sơ đồ nếu không tủ sẽ không tự động quét thiết bị được.

Sơ đồ lắp thiết bị theo mạch vòng

– Đặc điểm nổi bật của hệ thống này là được rẽ nhánh thiết bị trên đường dây chính mà không ảnh hưởng đến quá trình dò thiết bị tự động.

Sơ đồ lắp đặt thiết bị cho phép rẽ nhánh

Những vị trí sau đây không được rẽ nhánh:

– Vị trí thứ 1: Không được rẽ nhánh thiết bị tại những vị trí dưới đây để đáp ứng được yêu cầu của hệ thống đặt ra là không được rẽ nhánh tại vị trí giữa tủ và thiết bị đầu tiên. Nếu rẽ nhánh như vậy thì hệ thống sẽ không quét được thiết bị.

Sơ đồ lắp đặt rẽ nhánh sai qui cách

– Vị trí thứ 2: không được rẽ 2 nhánh trên cùng một điểm nếu rẽ như vậy thì hệ thống sẽ báo lỗi do không biết dò thiết bị nào đầu tiên.

Sơ đồ lắp đặt thiết bị rẽ nhánh sai qui cách

Trả lời

Main Menu