Hướng dẫn các bước lập trình cơ bản tủ Matrix 6/816 Icon

Để vào chế độ lập trình thì tủ phải ở trong trạng thái tắt (Disarmed).

– Nhấn phím chức năng:

– Tiếp tục nhập mã lập trình xxxx  mặc định là 9999

– Một tiếng kêu từ bàn phím sẽ vang lên và một biểu tượng sẽ chớp .

– Bây giờ tủ đang ở trong chế độ lập trình chúng ta có thể tiến hành các thao tác lập trình cho hệ thống.

Để thoát khỏi chế độ lập trình bấm phím tủ sẽ trở về trạng thái tắt Disarmed.

Lập trình cấu hình cho zone:

– Bấm phím để lựa chọn kiểu điện trở cho tất cả các zone: biểu tượng hình cái chuông tắt là lựa chọn kiểu điện trở cuối đường dây cho tất cả các kênh, ngược lại biểu tượng hình cái chuông sáng có nghĩa là không dùng điện trở.

– Để lựa chọn kênh kiểu thường đóng (NC) hay thường hở (NO) bấm phím

dùng phím mũi tên lên/xuống để chọn các kênh 2 3 4 ….

Để lựa chọn kênh dùng 1 điện trở cuối đường dây hay 2 điện trở cuối đường dây bấm phím

Dùng phím mũi tên lên/xuống để chọn các kênh 2 3 4 …. mà mình muốn chọn kiểu điện trở.

Lập trình kiểu zone:

[Mặc định Zone 1: 00 (Entry/Exit) Zone 2: 01 (Access) Zone 3,4,5,6: 02 (Immediate – Tức thời)]

(*) : từ Zone 7-16 chỉ có ở tủ Matrix 816

Ví dụ: để lập trình kênh 2 vào/ra: bấm

để chọn kênh 2 cho chế độ A (Arm A). Lúc này trên màn hình sẽ hiện lên kiểu hiện tại của kênh 2 sau đó nhập mã số tương ứng với kiểu kênh vào/ra: mã số là 00

Lúc này tủ đã trở về chế độ lập trình , có thể tiếp tục chế độ lập trình hoặc bấm để thoát khỏi chế độ lập trình

Lập trình ngõ ra PGM:

Ví dụ: để lập trình ngõ ra PGM4 cấp nguồn và reset cho đầu báo khói: bấm

để chọn ngõ ra PGM4 lúc này trên màn hình sẽ hiển thị lên giá trị hiện tại của PGM4.Sau đó nhấn

mã số 0 8 cuối cùng là nhấn để lưu cài đặt lại.

Phục hồi cấu hình nhà sản xuất:

Để phục hồi lại cấu hình của nhà sản xuất nhấn

để reset lại cấu hình mặc định. Với xxxx là mã số lập trình.

Chú ý: Trước khi reset thì 2 chân ”NVM Reset” trên bo mạch của tủ phải được nối tắt lại với nhau sau khi Reset xong tháo thanh nối tắt 2 chân ”NVM Reset” ra.Như vậy tủ đã trở về trạng thái ban đầu như lúc xuất xưởng.

Trả lời

Main Menu