Chuông đèn nút nhấn GST

nút nhấn khẩn GST DC-9204, chuông báo cháy GST GST-JL, còi đèn báo cháy kết hợp DC-9402,