Cuộn vòi lăng phun

Vòi chữa cháy D50 – 13, Vòi chữa cháy D50 – Đức,