Khớp nối cuộn vòi

Khớp nối cuộn vòi

Khớp nối cuộn vòi
Khớp nối cuộn vòi

Khớp nối cuộn vòi

Là thiết bị nối đường ống nước pccc và vòi chữa cháy trên thị trường có nhiệu loại khác nhau như gang, thau có các kích thước D65, D50

Dùng để nối các cuộn vòi với nhau hoặc nối van gốc và cuộn vòi.

Các loại ngàm và nắp đậy theo tiêu chuẩn khác nhau

Khớp nối kiểu STORZ Đức 

Khớp nối kiểu STORZ
Khớp nối kiểu STORZ

Khớp nối kiểu GOST Nga

Khớp nối cuộn vòi
Khớp nối kiểu GOST

Khớp nối kiểu NAKAJIMA và MACHINO Nhật

Khớp nối kiểu NAKAJIMA
Khớp nối kiểu NAKAJIMA
MACHINO Nhật
MACHINO Nhật

Khớp nối kiểu JOHN MORRIS Anh

Khớp nối kiểu JOHN MORRIS
Khớp nối kiểu JOHN MORRIS

Khớp nối kiểu ANSI PIN của Mỹ

Khớp nối kiểu ANSI PIN
Khớp nối kiểu ANSI PIN

Chất liệu: Nhôm-thau

Áp suất làm việc: ≥10 bar

Xuất xứ: Việt Nam-China

Bảng thông số kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật