Vỏ tủ hiển thị phụ HBB-1001

Liên hệ

In stock

– Vỏ tủ hiển thị phụ cho tủ HCP-1000 series

Mã Sản Phẩm: HBB-1001 Danh Mục:

Tổng quan

  • HBB-1001 là vỏ tủ chứa module mạch chính HRAM-1032TZDS ( Hiển thị phụ 32 zone cho tủ HCP-1000 series).
  • HBB-1002 là vỏ tủ chứa module mạch chính HRAX-1048TZDS  ( Hiển thị phụ 64 zone cho tủ HCP-1000 series).
  • Kích thước HBB-1001 :  9”H x 12.75”W x 1.2”D.
  • Kích thước HBB-1002 :18”H x 12.75”W x 1.2”D

Main Menu