Viên tạo khói cho TESTIFIRE TS3-3PACK-001/ TS3-6PACK-001

Liên hệ

In stock

– Xuất xứ: UK

Mã Sản Phẩm: TESTIFIRE TS3-3PACK-001/ TS3-6PACK-001 Danh Mục:

Tổng quan dụng cụ thử đầu báo khói, nhiệt TESTIFIRE 1000-001

Được sản xuất bởi Detectortesters, từ dòng sản phẩm Testifire, đây là viên tạo khói cho Testifire TS3-3PACK-001/ TS3-6PACK-001. Những viên nang này sẽ được sử dụng với Bộ đầu khói / nhiệt 1000-001 Testifire và Bộ đầu khói / nhiệt / CO 2000-001 Testifire.

Testifire tạo ra chất kích thích khói không độc hại của nó từ một công thức đặc biệt, chất lỏng được cung cấp trong một viên nang không áp suất có thể thay thế. Số lượng thử nghiệm từ một viên nang được quyết định bởi thời gian phản hồi của các thiết bị phát hiện được kiểm tra và có thể nằm trong khoảng từ 500 đến 1.000 lần kiểm tra. Mặc dù có nhiều điều để so sánh hơn so với chi phí vật liệu, nhưng điều này thường tương đương với từ hai đến năm lần so với chi phí tạo ra bởi một bình xịt.

Main Menu