Tủ đựng điện thoại báo cháy FNV-TCR

Liên hệ

In stock

– Chứa được 6 thiết bị cầm tay FNV-FH

Mã Sản Phẩm: FNV-TCR Danh Mục:

Tổng quan tủ đựng điện thoại báo cháy FNV-TCR

Tủ điện thoại FNV-TCR
Chứa 6 thiết bị cầm tay FNV-FH
Tủ: Xám than – std. -R đỏ
(Bề mặt / Giá treo bán phẳng / Khóa phím 27 x 14-1 / 2 x 4 ”h-w-d)

Main Menu