Trung tâm điều khiển xả khí 1 vùng K21001M2

Liên hệ

In stock

– Kết nối nối tiếp với các đơn vị trạng thái
– Chỉ báo thời gian đếm ngược xả

Mã Sản Phẩm: K21001M2 Danh Mục:

Tổng quan trung tâm điều khiển xả khí 1 vùng K21001M2

K21001M2 có hai đầu vào được giám sát đầy đủ để kết nối với thiết bị điều khiển phát hiện cháy hoặc mô-đun điều khiển địa chỉ để cung cấp hệ thống điều khiển khí chữa cháy tuân thủ EN12094-1, EN54-2 và EN54-4. Nhiều tính năng có thể lập trình và phạm vi đầu vào và đầu ra phong phú làm cho bộ trùng hợp Sigma XT + ECU phù hợp với tất cả các ứng dụng chữa cháy khi cần có thiết bị điều khiển đầy đủ tính năng.

Trong số nhiều tính năng của Sigma XT + ECU là các đơn vị trạng thái được kết nối nối tiếp để giảm hệ thống dây điện và giảm chi phí lắp đặt, đầu ra khí chữa cháy kép có thể được cấu hình cho các ứng dụng chính / dự trữ và đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian cho đến khi khí chữa cháy xả ra trong vài giây. Tất cả các thiết bị đều có thể cấu hình độc lập thông qua giao diện lập trình đơn giản dựa trên mã để phù hợp với ứng dụng mong muốn.

Thông số kỹ thuật

– Được chấp thuận theo tiêu chuẩn EN12094-1, EN54-2 và EN54-4
– Đầu ra khí chữa cháy kép
– Đầu ra âm thanh giai đoạn đầu tiên và thứ hai
– Tiếp điểm chuyển tiếp giai đoạn đầu tiên và thứ hai
– Cơ sở dự trữ chính

Main Menu