Hộp lưu nút nhấn địa chỉ VF3007-10/ VF3008-10

Liên hệ

In stock

– Kết nối đầu dây
– Danh bạ báo động mạ vàng

Mã Sản Phẩm: VF3007-10/ VF3008-10 Danh Mục:

Tổng quan hộp lưu nút nhấn địa chỉ VF3007-10/ VF3008-10

Tất cả các mô hình đã được liệt kê bởi UL và tuân thủ các yêu cầu mới nhất của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA). Các trạm VF3001 / VF3002 từ VES được trang bị phím reset. Tất cả các mẫu đều gắn trên một hộp sau tiêu chuẩn, một băng nhóm, hộp sau kim loại bề mặt bên trong VES VF3007-10 hoặc hộp sau kim loại bề mặt bên trong chịu thời tiết của mẫu VF3008-10.

Thông số kỹ thuật nút nhấn khẩn cấp địa chỉVF3007-10/ VF3008-10

– Hành động đơn hoặc kép
– Hộp đựng bề mặt
– Danh bạ Báo động Phụ trợ Tùy chọn
– Màu ga tùy chọn
– Kết hợp với VF6024-00 để cung cấp giao diện địa chỉ cho vòng lặp Elite SLC

Main Menu