Điện thoại báo cháy cầm tay FNV-FH

Liên hệ

In stock

– Xuất xứ: Hochiki – Mỹ

Mã Sản Phẩm: FNV-FH Danh Mục:

Tổng quan điện thoại báo cháy cầm tay FNV-FH

  • Điện thoại cầm tay FNV-FH cho tủ điện thoại báo cháy.
  • Kết nối với tủ phân phối chính.
  • Nghe và đàm thoại với máy chính.

Main Menu