Đầu báo nhiệt cố định – HM-FHSE-UL

Liên hệ

In stock

– Độ ẩm: 10% đến 93% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ)
– Phạm vi điện áp cao nhất: 15 đến 32 VDC

Thông số kỹ thuật đầu báo nhiệt cố định – HM-FHSE-UL

– Trọng lượng vận chuyển 4,8 oz. (137 g)

– Nhiệt độ cài đặt:

• HM-FHSE-UL, HM-RHSE-UL: -4 ° F đến 100 ° F (-20 ° C đến 38 ° C)

• HM-HTSE-UL: từ -4 ° F đến 150 ° F (-20 ° C đến 66 ° C)

– Dòng chế độ chờ: 300 A @ 24 VDC (cứ sau 5 giao tiếp giây bật đèn LED nhấp nháy)

– Đèn LED hiện tại: 6,5 mA @ 24 VDC

– Điểm đặt nhiệt độ cố định: 135 ° F (57 ° C) cho HM-FHSE-UL và HM-RHSE-UL; 190 ° F (88 ° C) cho HM-HTSE-UL. Phát hiện tốc độ tăng Đáp ứng lớn hơn 15 ° F (8,3 ° C) mỗi phút

Main Menu