Đầu báo nhiệt cố định dùng trong môi trường biển 27021-5-1 Seri

Liên hệ

In stock

Vật liệu: Cao cấp
Xuất xứ: Nhật

Mã Sản Phẩm: 27021-5-1 Seri Danh Mục:

Tổng quan đầu báo nhiệt cố định dùng trong môi trường biển 27021-5-1 Seri

W27021-5-1 là dòng sản phẩm đầu báo nhiệt cố định chịu nước của Hochiki. Dòng sản phẩm gồm các model có nhiệt độ báo động khác nhau: 60 °C, 70 °C, 80°C, 90°C, 100°C, 120°C và 150°C.

Mã sản phẩm:

27021-5-1-060
27021-5-1-070
27021-5-1-080
27021-5-1-090
27021-5-1-100
27021-5-1-120
27021-5-1-150

Main Menu