Còi báo động có đèn MHR/1

Liên hệ

In stock

– Tên/Số Mô hình SYS – HS
– Vật liệu Abs

Tổng quan còi báo động có đèn MHR/1

Còi báo động có đèn MHR/1 thiết bị phải được cấp nguồn từ đầu ra mạch của thiết bị thông báo không được mã hóa và phải hoạt động trên 24 vôn danh định. Đầu ra mạch của thiết bị thông báo danh định 24 vôn phải hoạt động trong khoảng từ 17 đến 33 vôn.

Các thiết bị hoạt động trong khoảng từ 32 đến 120 độ F từ nguồn điện một chiều được điều chỉnh hoặc nguồn điện không lọc đã chỉnh lưu toàn sóng. Áo choàng và đèn nhấp nháy sừng phải có cài đặt candela có thể lựa chọn trường bao gồm 15, 75 và 115 cd. Các thiết bị không được hoạt động trên nguồn điện được mã hóa. Thiết bị nhấp nháy và đèn nhấp nháy phải được tích hợp khả năng đồng bộ hóa. Khi bật nguồn ban đầu, các thiết bị sẽ được đồng bộ hóa trong tối đa 30 phút.

Thông số kỹ thuật

– Âm lượng báo động Bộ 90db
– Loại Thường
– Vật liệu cơ thể Nhựa
– Màu Đỏ

Main Menu