Card tự động quay số bằng line điện thoại FN-DAC

Liên hệ

In stock

– Card quay số cho tủ FireNet

Mã Sản Phẩm: FN-DAC Danh Mục:

Tổng quan

 • FN-DAC là card dùng để báo cáo các sự cố báo cháy, giám sát, bằng line điện thoại
 • Card được lắp đặt bên trong tủ FireNet hoặc hiện thị phụ loại Network

Tính năng tiêu chuẩn

 • Liên lạc bằng ID báo cáo theo định dạng SIA.
 • Báo cáo Khu vực hoặc địa chỉ.
 • Sao lưu và tạo bản sao báo cáo.
 • Có thể lập trình khoảng thời gian báo cáo hàng ngày.
 • Cài đặt nhanh trong môi trường FireNET.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp :24VDC @ 20mA.
 • Nhiệt độ hoạt động : 0-49 C @ 93% RH
 • Kích thước :5.48″ x 7.48″
 • Firmware của tủ  : version 3.8 hoặc cao hơn
 • Loop Explorer : version 6.0 hoặc cao hơn

Main Menu