Card mở rộng nối mạng VF1170-00

Liên hệ

In stock

– Mạng logic nguyên nhân – kết quả
– Tùy chọn cấu hình linh hoạt

Mã Sản Phẩm: VF1170-00 Danh Mục:

Tổng quan card mở rộng nối mạng VF1170-00

Tính linh hoạt của hệ thống Elite có thể được nâng cao hơn nữa bằng cách kết nối các bảng điều khiển và bộ lặp lại với nhau bằng cách sử dụng một mạng toàn vẹn cao khi sử dụngCard mở rộng nối mạng VF1170-00.

Kết nối 2 dây đơn giản giữa mỗi bảng điều khiển cho phép các sự kiện được truyền sang các phần khác của hệ thống để cung cấp chỉ báo hoặc kiểm soát trên cơ sở toàn hệ thống.

Thông số kỹ thuật

– Lên đến 64 nút
– Giao thức toàn vẹn cao khi có dây Class A
– Hoàn toàn an toàn chống lại các lỗi ngắn mạch hoặc hở mạch
– Kết nối vòng lặp 2 dây đơn giản
– Hỗ trợ các mạng kết thúc mở cho các ứng dụng trang bị thêm
– Kiểm tra toàn mạng và chức năng vô hiệu hóa
– Các bảng có thể định cấu hình để hoạt động trên các sự kiện mạng hoặc không theo yêu cầu

Main Menu