Hướng dẫn thêm, xóa đầu báo trên tủ (dùng phím chức năng trên tủ Fire Net)

TTBC Fire Net cho phép chúng ta có thể thêm hoặc xóa thiết bị trực tiếp bằng thao tác trên tủ.

Muốn thêm hoặc xóa thiết bị trên vòng lặp SLC Loop. Đầu tiên chúng ta cần truy cập level 3 của hệ thống

tiếp theo chúng ta chọn menu Edit Configuration.

Chọn thẻ ADD/DELETE Device: Thêm hoặc xóa thiết bị.

Nếu muốn thêm thiết bị chọn ADD divice, còn nếu muốn xóa thiết bị chọn DELETE Divice.

ADD DEVICE:

Chọn THÊM THIẾT BỊ từ CHỌN CẤU HÌNH EDIT

Chọn loop cần thêm thiết bị, địa chỉ của thiết bị. loại thiết bị là đầu báo hoặc module. Chọn thiết bị bằng cách tô sáng nó, sau đó nhấn phím mũi tên phải để chọn. Sau khi chọn xong nhấn phím Enter để xác nhận thêm thiết bị vào loop.

Sử dụng các phím mũi tên lên / xuống cuộn đến giá trị địa chỉ mà thiết bị trên loop mới sẽ sử dụng (1-127 cho Cảm biến và module, 128 – 254 cho ASB & ASBL). Chỉ các giá trị địa chỉ chưa sử dụng sẽ được hiển thị giúp loại bỏ các vấn đề địa chỉ trùng lặp. Nhấn phím mũi tên phải để chọn.

Thực hiện theo các lời nhắc trên màn hình hoặc sử dụng nút Trợ giúp (?) Để biết thêm thông tin

DELETE DEVICE: xóa thiết bị ra khỏi loop. Fire Net

Chọn menu Add/Delete

Sử dụng các phím cuộn để điều hướng, chọn vòng lặp áp dụng mà thiết bị cư trú và sau đó chọn thiết bị cần xóa.

Nhấn nút ENTER để thực hiện xóa.