Trung tâm báo cháy 8 Loop Hochiki FN-8127

Trung tâm báo cháy 8 Loop Hochiki FN-8127

Mã sản phẩm: FN-8127

Thông tin chi tiết

Trung tâm báo cháy 8 Loop Hochiki

Trung tâm báo cháy Hochiki
Trung tâm báo cháy Hochiki

Trung tâm báo cháy 8 Loop Hochiki

THÔNG TIN CHI TIẾT: TRUNG TÂM BÁO CHÁY 8LOOP FN-8127

 –  Dùng phương thức truyền kỹ thuật số DCP của Hochiki, giúp truyền tin nhanh.
 –  Mỗi loop có tới 127 sensors/modules, và thêm 127 analog sounder bases (đế đầu báo có sẵn sounder báo động cho chính đầu báo ấy), tổng cộng 254 điểm (127 địa chỉ chính của sensors/modules + 127 địa chỉ phụ của đế đầu báo).
–  Dùng dây tiêu chuẩn, không cần dây xoắn bọc giáp cho SLC loops.
–  SLC loops có thể nối kết theo kiểu Class B (style 4) và Class A (style 6 hoặc 7)
–  8 mạch NAC – Class B (style Y), 2.5 Amp mỗi mạch.
–  Có thể lập trình mức cảm ứng cho các thiết bị và chế độ cảm ứng tự động thay đổi giữa ngày và đêm.
–  Màn hình LCD có 8-line x 40 ký tự = 320 ký tự.
–  Phiên bản 6/8 Loop.
–  RS-485 bus để nối mạng panel (tùy chọn)
–  Có 2 cổng giao tiếp RS-232 để lập trình qua PC và nối máy in.
–  10 rờ-le Form C (1A – 30VDC) có thể lập trình được (Fire1, Fire2, trouble, supervisory, aux.) x2.
–  Nguồn phụ 1000mA @ 24 VDC
–  Công cụ Loop Explorer Windows® configuration
–  *500 network wide software zones.
–   Cổng RS485 slave bus để mở rộng – có tới 64 bo FN- 4127-IO hoặc 30 bộ hiển thị phụ FN-LCD-S và 32 bo FN-4127-IO có thể nối kết.
–  Đặc tính tự dò đọc thiết bị trên loop.
–  Màn hình hiển thị thông tin giúp đỡ và báo động
–  Chức năng Fire Drill test
–  Chức năng Walk Test
–  Chức năng kiểm chứng thông tin báo động
–  Điện áp đầu vào 120VAC hoặc 240VAC
–  Chức năng Nguyên Nhân & Kết Quả (Cause & Effect) rất linh hoạt, gồm:
* Tác động có điều kiện – Nguyên nhân & Kết quả

* Không cho phép một số chức năng

* Chọn chế độ Test