Phần mềm đồ họa Hochiki Graphix GUS9-16

Liên hệ

In stock

– Lưu trữ hồ sơ trong mạng.
– Lựa chọn hiển thị theo văn bản, đồhọa, và danh sách khi sự kiện xảy ra.
– Phân tích sự kiện đa năng với khả năng lọc mạnh mẽ.

Mã Sản Phẩm: GUS9-16 Danh Mục:

Tổng quan phần mềm đồ họa Hochiki Graphix GUS9-16 từ 9 đến 16 tủ

Phần mềm đồ họa Graphix Hochiki GUS9-16 cho phép kết nối máy tính với tủ trung tâm báo cháy để hiển thị đầy đủ thông tin hệ thống báo cháy trực quan bằng hình ảnh.

Phần mềm cho phép:

– Kết nối và hiển thị lên đến 64 tủ trên cùng 1 hệ thống kết nối mạng.

– Phát hiện nhanh vị trí báo cháy bằng hình ảnh trực quan trên bản vẽ mặt bằng tòa nhà, qua đó nhanh chóng đến điểm cháy xử lý.

– Trạng thái của từng thiết bị trên hệ thống, có thể xem xét tình trạng sức khỏe của đầu báo qua đó có kế hoạch bảo dưỡng.

– Cho phép tạm thời cách ly thiết bị trên hệ thống trong trường hợp cần sửa chữa ( sửa phòng, vệ sinh phòng ,…).

– Lưu trữ toàn bộ sự kiện của hệ thống báo cháy trên máy tính, dễ dàng truy xuất khi cần đến.

– Và nhiều tiện ích khác nữa trong quá trình sử dụng.

  • Khả năng nhập tập tin cấu hình từ phần mềm Loop Explorer. Chỉ cần đơn giản kéo và thả đầu báo và mô đun từ danh sách thiết bị lên bản đồ đồ họa.
  • Tập trung kiểm soát và hiển thị cho tất cả các tủ trong mạng.
  • Nhiều gói giấy phép cho phù hợp với kích thước của mạng kết nối số thiết bị trong mạng.

Main Menu