Hỗ trợ mở rộng giao thức K85001BLU

Liên hệ

In stock

– Có thể mở khóa tối đa 9 mô-đun cấp phép cho mỗi đơn vị.
– Công suất tối đa 10.000 điểm trên mỗi đơn vị Vizulinx.

Mã Sản Phẩm: K85001BLU Danh Mục:

Hỗ trợ mở rộng giao thức K85001BLU 1000 điểm

K85001BLU là bản nâng cấp giấy phép cho cổng Vizulinx và cần áp dụng đơn vị cổng hoạt động. Đây là chức năng mở khóa giấy phép phần mềm, để kích hoạt các điểm Modbus BMS bổ sung trong cổng. Có thể áp dụng tối đa 9 x K85001BLU cho bất kỳ thiết bị cổng nào.

Các điểm Modbus BMS là điều tra viên và do đó có thể được sử dụng để hiển thị tất cả các sự kiện hiện đang hoạt động cho thiết bị phát hiện mà chúng được ánh xạ tới. Mỗi điểm Modbus có thể hiển thị tối đa 10 cờ trạng thái – Bình thường, Cháy, Di tản, Báo động trước, Lỗi, Vô hiệu hóa, kiểm tra, báo động an ninh và trạng thái cảnh báo kỹ thuật cho thiết bị liên quan.

Nếu có yêu cầu về hơn 10.000 điểm Modbus BMS, thì các đơn vị Vizulinx bổ sung sẽ cần được lắp đặt trên các bảng Syncro được nối mạng từ xa. Không thể kết nối nối tiếp nhiều thiết bị Vizulinx với bảng Syncro bằng cách sử dụng dữ liệu nối tiếp.

Thông số kỹ thuật

– Điểm được ánh xạ theo khối 250 điểm cho mỗi vòng lặp.

– Phân bổ vòng lặp không tuần tự được hỗ trợ (tức là Bảng điều khiển 1, vòng lặp 1, 2, 3 cộng với vòng lặp Bảng điều khiển 2 1 = 1000 điểm).

Main Menu