Hiển thị phụ nối mạng FN-LCD-N-R

Liên hệ

In stock

– Mỗi tủ hiển thị phụ là hoàn toàn độc lập.
– Màn hình LCD 8 dòng, 40 kí tự 1 dòng

Mã Sản Phẩm: FN-LCD-N-R Danh Mục:

Tổng quan hiển thị phụ nối mạng FN-LCD-N-R

Hiển thị phụ nối mạng FN-LCD-N-R được thiết kế sử dụng trong hệ thống báo cháy địa chỉ FireNET. Các thông tin hiển thị trên tủ có thể lập trình, nếu trong hệ thống có nhiều tủ trung tâm và tủ hiển thị phụ, các tủ hiển thị phụ có thể lập trình để hiển thị các dạng thông tin báo cháy, báo lỗi, giám sát… cấp quyền điều khiển cho tất cả hoặc một số tủ trung tâm trong hệ thống.

Thông số kỹ thuật hiển thị phụ FN-LCD-N-R

– Có các tính năng điều khiển như 1 trung tâm báo cháy trong hệ thống như :Reset, Panel Sounder Silence, Lamp Test, Alarm Silence, Re-sound Alarm, Fire Drill, Programmable Function,More Events, More Fire Events, Enter & Exit .
– Có ngỏ ra RS-485 phụ kết nối được 32 bo FN-4127-IO hoặc 15 hiển thị phụ FN-LCD-S và 17 bo FN-4127-IO .
– Giao tiếp với máy tính và máy in qua cổng RS-232 .
– Tủ hiển thị phụ loại Network đóng vai trò là một node mạng thật, có thể truy cập, hiển thị và điều khiển bất kỳ tủ báo cháy địa chỉ FireNET nào trong hệ thống các tủ nối mạng với nhau.

Main Menu