Đầu báo khói quang học địa chỉ Hochiki ALK-V

Liên hệ

In stock

• Dạng thấp và dẹp –Chỉ cao 1.97” , tính cả đế
• Tự động điều chỉnh trong trường hợp nhiễm bẩn

Đầu báo khói quang học địa chỉ HOCHIKI ALK-V

• Dạng thấp và dẹp –Chỉ cao 1.97” , tính cả đế

• Tự động điều chỉnh trong trường hợp nhiễm bẩn

• Thích hợp với môi trường có vận tốc gió lên đến 4000 feet (1219 m)mỗi phút

• Phạm vi độ cảm ứng: .50-3.80%/ft

Đầu báo địa chỉ HOCHIKI ALK-V

– Operating Voltage : 17-41 VDC

– Standby Current :390μA

– Alarm Current : 800μA
 – Transmission Method :DCP – Digital Communication Protocol
– Maximum Humidity :95% RH Non-Condensing
– UL Ambient Installation : 32°F to 100° F
– Temperature Range :(0° C to 37.8° C)
– Operating Temperature :14°F to 122° F
– Range : (-10° C to 50° C)
– Sensitivity Range: + 0.5 – 3.8%/FT@300FPM
+ 0.5 – 2.74%/FT@2000FPM
+ 0.5 – 2.68%/FT@4000FPM
– Air Velocity Range : 0-4000 fpm
– Color & Case Material : Bone PC, Black / ABS Blend
– Weight : 3.4oz (5.1 oz. with 4″ base)
– Bases: + 4″ YBN-NSA-4
+6″ HSB-NSA-6 & ASB

Main Menu