Cung Cấp Lập trình hệ thống báo cháy Hochiki FireNet

Lập trình hệ thống báo cháy Hochiki FireNet

Cung Cấp Lập trình hệ thống báo cháy Hochiki FireNet

Dự án: Cinema NowZone Nguyễn Văn Cừ Quận 1.
Hạng mục: Quốc Nam hoàn thành cung cấp và lập trình hệ thống báo cháy FireNet tại Cinema NowZone Nguyễn văn cừ quận 1 Tp.HCM.

Nowzone Nguyễn Văn Cừ

Nowzone Nguyễn Văn Cừ


– Hệ thống sử dụng một trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet 2loop, còi đèn báo cháy kết hợp, mô đun điều khiển tín hiệu…
– Hệ thống trung tâm lắp đặt mới nối mạng với trung tâm báo cháy hiện hữu của tòa nhà.
Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy Hochiki


– Các mô đun điều khiển được thiết kế đặt trong một tủ điện rất thuận tiện cho việc bảo trì và lắp đặt.
– Bộ nguồn phụ cũng được thiết kế đặt cùng trong tủ với mô đun điều khiển.
Mô đun điều khiển Hochiki

Mô đun điều khiển Hochiki


– Mặt bằng lắp đặt thiết bị đầu báo, mô đun , chuông, nút nhấn,..
Báo cháy Hochiki

Báo cháy Hochiki


– Hệ thống sử dụng thiết bị đầu báo địa chỉ và đầu báo thường, đầu báo thường được giám sát bằng một mô đun địa chỉ.
Đầu báo khói Hochiki

Đầu báo khói Hochiki


– Kết quả: hệ thống đã được kiểm tra thử và đã đưa vào hoạt động đúng như dự định ban đầu.

Trả lời

Main Menu