Hệ thống báo cháy tự động yêu cầu và nguyên lý làm việc

Hệ thống báo cháy tự động là một hệ thống an ninh bao gồm các thiết bị: Trung tâm báo cháy, đầu báo cháy, tổ hợp chuông, đèn, nút ấn và các thiết bị ngoại vi khác…Hệ thống này giúp tự động phát hiện ra cháy một cách nhanh chóng, kịp thời trong vùng hệ thống đang bảo vệ một cách chính xác. Kèm theo tính năng tự động phát ra các tín hiệu báo động, chỉ thị và các tín hiệu điều khiển các thiết bị ngoại vi của hệ thống nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó.

Yêu cầu của hệ thống báo cháy tự động

 • Hệ thống báo cháy tự động yêu cầu phải phát hiện cháy nhanh chóng theo chức năng đã được đề ra.
 • Chuyển tín hiệu cháy khi phát hiện thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người xung quanh có thể thực hiện ngay những biện pháp thích hợp.
 • Các bộ phận của hệ thống báo cháy tự động cũng cần phải đáp ứng những yêu cầu riêng của nó theo đúng như tiêu chuẩn đã đề ra.
 • Có khả năng chống nhiễu tốt (nhiễu thường xảy ra khi dây dẫn tín hiệu nằm trong vùng có điện trường mạnh hoặc khi dây dẫn đặt cạnh dây điện). Như vậy để chống nhiễu có thể sử dụng dây tín chống nhiễu hoặc dây tín hiệu thông thường nhưng phải được đi trong ống kim loại.
 • Việc lắp đặt các đầu báo cháy với trung tâm báo cháy phải chú ý đến sự phù hợp của hệ thống để hạn chế sự cố xuất hiện.
 • Hệ thống báo cháy phải đảm bảo độ tin cậy. Hệ thống này phải thực hiện đầy đủ các chức năng đã được đề ra mà không xảy ra sai sót.
 • Những tác động bên ngoài gây ra sự cố cho một bộ phận của hệ thống không được gây ra những sự cố tiếp trong hệ thống.
 • Báo hiệu nhanh chóng và rõ ràng mọi trường hợp để đảm bảo có thể đưa ra phương án xử lý sự cố của hệ thống.
 • Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi phát hiện ra cháy.
 • Hệ thống phải hoạt động liên tục trong mọi điều kiện (nguồn AC, DC).

Nguyên lý làm việc của hệ thống báo cháy tự động

Các trạng thái làm việc của hệ thống báo cháy tự động

 • Trạng thái thường trực (khi không có cháy)
 • Trạng thái báo cháy
 • Trạng thái sự cố

Nguyên lý làm việc

 • Bình thường toàn bộ hệ thống ở chế độ trực. ở chế độ này trung tâm báo cháy luôn có tín hiệu kiểm tra sự làm việc đến các thiết bị trong hệ thống đồng thời các đầu báo cháy địa chỉ, modul… cũng có tín hiệu hồi đáp về trung tâm. Định kỳ, theo thời gian (tuỳ đặt) trung tâm sẽ in tình trạng của hệ thống và thông tin về các thiết bị cần bảo dưỡng. Trong mạch luôn có dòng điện Io chạy qua.
 • Trong chế độ giám sát nếu trung tâm nhận được tín hiệu báo lỗi từ các thiết bị hoặc không nhận được tín hiệu hồi đáp từ các thiết bị thì trung tâm sẽ chuyển sang chế độ sự cố. Mọi thông tin về sự cố sẽ được hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD. Khi lỗi được khắc phục chế độ sự cố sẽ kết thúc và tự đưa hệ thống về chế độ giám sát bình thường.
 • Khi cháy xảy ra ở các khu vực bảo vệ, các yếu tố môi trường sự cháy (nhiệt độ, khói, ánh sáng) thay đổi sẽ tác động lên các đầu báo cháy. Khi các yếu tố này đạt tới ngưỡng làm việc thì các đầu báo cháy sẽ làm việc tạo ra tín hiệu truyền về trung tâm (gồm tín hiệu báo cháy và tín hiệu báo địa chỉ của thiết bị báo cháy). Tại trung tâm báo cháy sẽ diễn ra các hoạt động xử lý tín hiệu truyền về theo chương trình đã cài đặt để đưa ra tín hiệu thông báo khu vực xảy ra cháy qua loa trung tâm và màn hình tinh thể lỏng LCD. Đồng thời các thiết bị ngoại vi tương ứng sẽ kích hoạt để phát tín hiệu báo động cháy và thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.
 • Trong trường hợp trung tâm báo cháy có cài đặt thêm chức năng giám sát các thiết bị khác thì khi có sự có thay đổi về trạng thái của thiết bị (Ví dụ: bơm chữa cháy hoạt động, công tắc dòng chảy hoạt động…) thì hệ thống sẽ chuyển sang thông báo thiết bị cần giám sát thay đổi trạng thái. Thông tin về sự thay đổi này sẽ hiển thị trên màn hình tinh thể lòng của trung tâm. Chế độ này cũng sẽ tự kết thúc nếu các thiết bị cần giám sát trở về vị trí bình thường.

Hệ thống báo cháy tự động đã và đang là một trong những hệ hống hỗ trợ xử lý sự cố hỏa hoạn hàng đầu tại nước ta và trên thế giới. Với sự phát triển của khoa học công nghệ trong tương lai dự kiến các hệ thống này sẽ ngày càng tiên tiến và thông minh hơn.

Main Menu