Báo cháy GST địa chỉ

Hệ thống báo cháy GST địa chỉ gốm có những thiết bị địa chỉ như đầu báo khói địa chỉ I-9102, đầu báo nhiệt địa chỉ I-9103, nút nhấn khẩn địa chỉ DI-9204E, modun gám sát, modun điều khiển địa chỉ I-9300, I-9301, I-9319..